top of page

Dancers

34755338_1006194926200118_17319633003269

Chaitali Lanke

Choreographer

35201917_816687445207909_303802219029017

Choreographer

AASHNA RAMPAL

72140537_529309530987559_782080810078856

Tanaya Berde

Choreographer

72269398_393171218238108_269084398929628

Manali Antunkar

Choreographer

74318398_407763333224531_761405467158118

Smruthi 

rao

Choreographer

KR Sangeet-645.jpg

Choreographer

AYUSHI SHAH

72573898_540212706788678_126692498191312

aNAGHA CHAUDHARI

Choreographer

49628776_1088617607977735_35024554036465

tHANUJA Kuntumalla

Choreographer

Aakash Devarkonda

Aashna Rampal

Akshay Murali

Anagha Chaudhari

Ankitha Shashidhar

Anjali Kalambe

Arsh Rampal

Ayushi Shah

Chaitali Lanke

Dhruvi Pathak

Gaurav Devarkonda

Indrani Kothiyal

Isha Bassi

Janhavi Suryawanshi

Kiran Pawar

Madhura Jagdale

Mamatha Kaadayia

Manali Anturkar

Nikhil Lanke

Priyanka Eruvatt

Richa Sharma

Savni Vidwans

Smruthi Rao

Sri Pishey

Tanaya Berde

Thanuja Kuntumalla

Varun Kashyap

Vighnesh Chandurkar

bottom of page